Tulesädeme rühma sõpruslaager Narvas (IHP)

Tartu ringkonna kõige värskem ametlik rühmavanem Magdalena, kes  mitteametlikult on ta meid abistanud juba tükk aega, kirjutas südamliku loo Isamaalise haridusprogrammi (IHP) taotluse kirjutamisest, laagrikorraldamise protsessist ning Tulesädeme rühma kultuurilaagrist Narvas. “Et ikka vabatahtlikel oleks jaksu ja tegutsemisrõõmu!”

Armsad sõbrad!

Kodutütarde organisatsiooni tegevus on mulle huvi pakkunud juba mõne aasta ja olen ikka kaasas käinud laagrites ning üritustel. Minu enda nooremad lapsed on vastavalt tütar Rannu Kodutütarde rühmas “Tulesäde” ning poeg Rannu Noorkotkaste rühmas “Fööniks”.

Organisatsioonis õpitakse praktilisi oskusi elus hakkama saamiseks ning tehakse järke, mis on samuti erinevate eluoskuste õppimise ning hariduslike teadmiste jagamise ja looduses toime tuleku oskustega seotud. On seikluslikkust, põnevust ja loomulikult telgis ööbimist ehk metsaelu, lisaks esmaabi, orienteerumist ja lõkke tegemise oskuse õpet ning palju muud, mis arendab meeskondlikku koostööd ja ka sotsiaalset suhtlemist.

Minul avanes võimalus minna noortejuhi koolitusele Sakala malevasse. Toredad koolitajad, vahvad mängud, põnevad vestlused ning vabatahtlike noortejuhtide kogemused ja videod enda tegevustest andsid julgust ja motivatsiooni proovida kirjutada enda elu esimene projekt IHP-sse.

image001

Tulesädeme rühma rühmavanem Magdalena

Koos Rannu Pere- ja Noortekeskuse juhataja Maretiga sai arutletud ning veelkord Kodutütarde järkude nõuded üle vaadatud ja siis tekkiski mõte minna Narva, koostada üks kultuuriprogramm koos seiklusmatka ja sõprusskohtumisega Narva malevas ning tutvuda kohalike vaatamisväärsustega. Noortejuhi kursusel kohtusin Vladislaviga, noore ja entusiastliku Narva Noorkotkaste rühma juhiga ning kõigepealt kirjutasingi talle e-maili. Suurepärane oli see, et sain kohe positiivse vastuse, et jaa, suurepärane mõte ning öömajaks pakuti Narva malevkonna maja. Vahetasime infot ja Vladislav pakkus, et tutvustab meile oma noortega Narva vaatamisväärsusi ja põnevaid kohti hea meelega.

Mõtlesime Maretiga, et võiks siis juba kaks ööd Narva malevas koha peal veeta, et saaksime rohkem Narvaga tutvuda, lisaks ka sealse Noorkotkaste ja Kodutütarde rühma noortega, kes vapralt eesti keeleski suhtlesid. 🙂

Võtsin ette Google Mapsi ja hakkasin mõtteid kilomeetritesse ja aja planeerimisse arvestama ning plaani kokku panema, arvestades ikka järkudega seotut. Otsisin inimesi, kes pakuvad hariduslikke seiklusmatku ja leidsin Adrenaator grupi, kes täpselt sobis meie mõtetega. Programmi kuulus kaevandusmuuseumi külastus, orienteerumisega seiklusmatk maastikul, metsas lõkkel supi valmistamine ja lõpuks retk Aidu karjääris, kus varasemalt kaevandati põlevkivi.

Tutvusime kaevandamise tulemusel tekkinud tehismaastikuga ja saime aimu, kui palju kompleksi praegu aktiivse puhkuse paigana kasutatakse. Seiklus oli vägev, täis põnevust ja mitmeid õpimomente, mille kohta õhtuti teadmiste kinnitamiseks viktoriine läbi viisime. Narva linnus, Victoria Bastion, Narva Jõepromenaad, Narva-Jõesuu, lisaks mitmed mälestusmärgid ja Narva malevkonna sõbralikkus ja lahke vastuvõtt avaldasid muljet.

Kolmandal tagasitulekupäeval sai tegeletud rahuliku loovtegevusega Avinurme Puiduaidas. Igaüks punus endale männilaastudest korvi ja maandas ennast käelise tegevusega. Esimene Isamaalise haridusprogrammi projekt sai läbi viidud edukalt. 🙂

Rannu Noorkotkaste juht Aire Tamm ja Rannu Kodutütarde juht Maret Kalnitski ning meie bussijuht Aleksander Kalnitski, olen teile tänulik igasuguse toe ja abi eest!

Väga tänulik olen ka Vladislav Egletile suurepärase vastuvõtu, sõbralikkuse ja kohapealsete vaatamisväärsuste tutvustamise eest, sealhulgas ka Narva noorsootöötajatele, kes meiega koos olemiseks aja võtsid ja lahkelt ning avatult eesti keeles suhtlesid! Narva Kolledž avaldas paljudele muljet, mõni noor mõtles tulevikus sinna õppimagi minna. Soovitan minna Narva ja tutvuda Vladislav Egletiga, kes on sealne Noorkotkaste juht ja õpib ka noorsootöötajaks ning on koostööst huvitatud.

Tänan Isamaalise haridusprogrammi juhti Julia Siimbergi, ringkonnavanemat Kristel Altsaart ja noorteinstruktorit Kärol Mõttust, kes toetasid enda nõusolekuga ja igakülgse abiga IHP projekti ellu viimist! Aitäh meie tublidele noortele, kellega koos on alati tore tegutseda! Tänan kaitseliidu organisatsioone, kõiki tegevuste korraldajaid, fotograafe, informatiivsete linkide autoreid, noorsootöötajaid!

image002

Osalejate ühispilt

https://www.aidu.ee/minevik/

http://narvamuuseum.ee/est/ajalugu/narva-linnus-2/

http://bastion.narva.ee/et/victoria/

http://idaviru.ee/narva-joepromenaad-2/

http://alutaguse.kaitseliit.ee/et/narva-malevkond

Armastusega

Rannu Kodutütarde rühm Tulesädeme rühmavanem Magdalena

#kodutütred #noorkotkad #tulesäde #kultuurilaagernarvas #rannunoored #seiklusmatk #isamaalineharidusprogramm #tartumaa