Intervjuu Aasta Kodutütar 2018 Kaja Asiga

Kaja.KT pilt.jpg

Aasta Kodutütar 2018 – Kaja Asi

* Räägi meile natuke iseendast? Kes sa oled, kust sa tuled, millega tegeled ning kuidas jaguneb sinu aeg Kodutütarde ja kõige muu vahel?

Minu nimi on Kaja Asi ja hetkel õpin 11. klassis. Vabal ajal tegelen peale kodutütarde veel ka juba 10 aastat koorilauluga. Lisaks käin aerutamise trennis ja veidi tegelen ka laskespordiga.

* Kuidas leidsid tee Kodutütarde organisatsiooni, kuidas sinust liige sai?

Organisatsiooni sattusin ma oma kaitseliitlasest isa ja naiskodukaitsjast ema kaudu. Minu esimene laager oli 2009. aasta suvelaager. Aasta hiljem, 2010 suvel, astusingi ma juba ametlikult kodutütreks. Ning siia ma jäingi, sest siin on Eesti kõige vahvamad, rõõmsameelsemad ja aktiivsemad noored ehk väga väga vahva seltskond ning väga ägedad üritused.

* Mida oled Kodutütrena saavutanud või mille üle tunned eriti uhkust?

Kõige rohkem tunnen ma uhkust koos tiimiga saavutatud Ernakese 1. koha ja Rootsi militaarvõistlusel saavutatud 3. koha üle. Samuti on kõik matkad, laagrid ja muud üritused arendanud minu  planeerimisoskust,  esinemisjulgust ning noortega tegelemise oskust laagrites rühmajuht olles.

* Miks otsustasid kandideerida Aasta Kodutütreks, mis Sind motiveeris?

Otsustasin kandideerida Aasta Kodutütreks sest tahtsin ennast proovile panna ja tundsin, et olen olnud piisavalt aktiivne ja tubli. Lisaks mängis rolli see, et kõik mu sõbrad soovitasid mul seda teha.

* Mis on kaasnenud Aasta Kodutütre tiitliga?

Kõigepealt kaasnes suur rõõm, kuigi täielikult jõudis võit kohale mulle alles paar päeva hiljem. Tunnustusega kaasnesid ka kohustused, korraldasin kevadlaagris traditsioonilist Kodutütarde Kevadist Kolmevõistlust ning jõululaagris järgmise Aasta Kodutütre valimist. Nende korraldamine andis mulle kogemuse, kuidas üritust algusest lõpuni korraldatakse. Mõistsin kui rasket tööd tegelikult meie noortejuhid ja instruktorid pidevalt teevad, sest kõik tuleb viimase detailini läbi mõelda, alates ülesannete koostamisest, lõpetades varustuse muretsemisega ning inimeste leidmisega punktidesse. Tänu tiitlile sain osa ka võidutule loomisest, süüdates koos noorkotka Siim Leenurmega Tartu Laulupeol laulupeotulest tõrvik, mis järgmisel päeval liideti võidutuleks ja jagati võidupühaparaadil kõikidele maakondadele.

* Mis on sinu arvates Kodutütarde organisatsiooni/Tartu ringkonna tugevused ja nõrkused? Mida tuleks sinu arvates muuta ning mida kindlasti säilitada?

Nii Kodutütarde organisatsiooni kui ka Tartu ringkonna tugevusteks on äärmiselt vahvad, toetavad ja inspireerivad noortejuhid, kes jaksavad välja mõelda ülilahedaid üritusi ja õppemeetodeid. Nõrkusena näen kodutütarde imagot, mis on tihti inimeste jaoks kahe äärmuse vahel, kas siis arvatakse, et me teeme ainult süüa ja koome või teine äärmus, kus inimesed arvavad, et kodutütred lähevad kohe sõtta. Mis ei ole kumbki üldse tõesed, meie tegevus on haaratud nii mitmetest erinevatest valdkondadest ja ei ole kohane mitte kummagi kuvandiga. Väline arusaam võiks olla ühtsem selle kõigega, mida organisatsioonis päriselt tehakse ja noortele pakutakse.

* Andsid jõululaagris Aasta Kodutütre karika üle Kaisa Meusile – kuidas tunne oli? Miks sinu arvates just tema oli õige inimene selle karika saamiseks?

Kaisa oli õige inimene selle tunnustuse saamiseks, sest ta on hea eeskuju nii kõigile noorematele kodutütardele oma aktiivsusega kui ka näiteks mulle, olles ise  suureks abiks rühma juures. Temale tiitlit edasi andes oli kindel tunne, et selle saab keegi, kes seda väga väärib ja kindlasti suure au, uhkuse ja kohusetundega edasi kannab.

2018. aasta Tartu ringkonna Aasta Kodutütart intervjueeris meie noorteinstruktor Kärol Mõttus.