Intervjuu Aasta Kodutütar 2018 Kaja Asiga

Kaja.KT pilt.jpg

Aasta Kodutütar 2018 – Kaja Asi

* Räägi meile natuke iseendast? Kes sa oled, kust sa tuled, millega tegeled ning kuidas jaguneb sinu aeg Kodutütarde ja kõige muu vahel?

Minu nimi on Kaja Asi ja hetkel õpin 11. klassis. Vabal ajal tegelen peale kodutütarde veel ka juba 10 aastat koorilauluga. Lisaks käin aerutamise trennis ja veidi tegelen ka laskespordiga.

* Kuidas leidsid tee Kodutütarde organisatsiooni, kuidas sinust liige sai?

Organisatsiooni sattusin ma oma kaitseliitlasest isa ja naiskodukaitsjast ema kaudu. Minu esimene laager oli 2009. aasta suvelaager. Aasta hiljem, 2010 suvel, astusingi ma juba ametlikult kodutütreks. Ning siia ma jäingi, sest siin on Eesti kõige vahvamad, rõõmsameelsemad ja aktiivsemad noored ehk väga väga vahva seltskond ning väga ägedad üritused.

* Mida oled Kodutütrena saavutanud või mille üle tunned eriti uhkust?

Kõige rohkem tunnen ma uhkust koos tiimiga saavutatud Ernakese 1. koha ja Rootsi militaarvõistlusel saavutatud 3. koha üle. Samuti on kõik matkad, laagrid ja muud üritused arendanud minu  planeerimisoskust,  esinemisjulgust ning noortega tegelemise oskust laagrites rühmajuht olles.

* Miks otsustasid kandideerida Aasta Kodutütreks, mis Sind motiveeris?

Otsustasin kandideerida Aasta Kodutütreks sest tahtsin ennast proovile panna ja tundsin, et olen olnud piisavalt aktiivne ja tubli. Lisaks mängis rolli see, et kõik mu sõbrad soovitasid mul seda teha.

* Mis on kaasnenud Aasta Kodutütre tiitliga?

Kõigepealt kaasnes suur rõõm, kuigi täielikult jõudis võit kohale mulle alles paar päeva hiljem. Tunnustusega kaasnesid ka kohustused, korraldasin kevadlaagris traditsioonilist Kodutütarde Kevadist Kolmevõistlust ning jõululaagris järgmise Aasta Kodutütre valimist. Nende korraldamine andis mulle kogemuse, kuidas üritust algusest lõpuni korraldatakse. Mõistsin kui rasket tööd tegelikult meie noortejuhid ja instruktorid pidevalt teevad, sest kõik tuleb viimase detailini läbi mõelda, alates ülesannete koostamisest, lõpetades varustuse muretsemisega ning inimeste leidmisega punktidesse. Tänu tiitlile sain osa ka võidutule loomisest, süüdates koos noorkotka Siim Leenurmega Tartu Laulupeol laulupeotulest tõrvik, mis järgmisel päeval liideti võidutuleks ja jagati võidupühaparaadil kõikidele maakondadele.

* Mis on sinu arvates Kodutütarde organisatsiooni/Tartu ringkonna tugevused ja nõrkused? Mida tuleks sinu arvates muuta ning mida kindlasti säilitada?

Nii Kodutütarde organisatsiooni kui ka Tartu ringkonna tugevusteks on äärmiselt vahvad, toetavad ja inspireerivad noortejuhid, kes jaksavad välja mõelda ülilahedaid üritusi ja õppemeetodeid. Nõrkusena näen kodutütarde imagot, mis on tihti inimeste jaoks kahe äärmuse vahel, kas siis arvatakse, et me teeme ainult süüa ja koome või teine äärmus, kus inimesed arvavad, et kodutütred lähevad kohe sõtta. Mis ei ole kumbki üldse tõesed, meie tegevus on haaratud nii mitmetest erinevatest valdkondadest ja ei ole kohane mitte kummagi kuvandiga. Väline arusaam võiks olla ühtsem selle kõigega, mida organisatsioonis päriselt tehakse ja noortele pakutakse.

* Andsid jõululaagris Aasta Kodutütre karika üle Kaisa Meusile – kuidas tunne oli? Miks sinu arvates just tema oli õige inimene selle karika saamiseks?

Kaisa oli õige inimene selle tunnustuse saamiseks, sest ta on hea eeskuju nii kõigile noorematele kodutütardele oma aktiivsusega kui ka näiteks mulle, olles ise  suureks abiks rühma juures. Temale tiitlit edasi andes oli kindel tunne, et selle saab keegi, kes seda väga väärib ja kindlasti suure au, uhkuse ja kohusetundega edasi kannab.

2018. aasta Tartu ringkonna Aasta Kodutütart intervjueeris meie noorteinstruktor Kärol Mõttus. 

Tulesädeme rühma sõpruslaager Narvas (IHP)

Tartu ringkonna kõige värskem ametlik rühmavanem Magdalena, kes  mitteametlikult on ta meid abistanud juba tükk aega, kirjutas südamliku loo Isamaalise haridusprogrammi (IHP) taotluse kirjutamisest, laagrikorraldamise protsessist ning Tulesädeme rühma kultuurilaagrist Narvas. “Et ikka vabatahtlikel oleks jaksu ja tegutsemisrõõmu!”

Armsad sõbrad!

Kodutütarde organisatsiooni tegevus on mulle huvi pakkunud juba mõne aasta ja olen ikka kaasas käinud laagrites ning üritustel. Minu enda nooremad lapsed on vastavalt tütar Rannu Kodutütarde rühmas “Tulesäde” ning poeg Rannu Noorkotkaste rühmas “Fööniks”.

Organisatsioonis õpitakse praktilisi oskusi elus hakkama saamiseks ning tehakse järke, mis on samuti erinevate eluoskuste õppimise ning hariduslike teadmiste jagamise ja looduses toime tuleku oskustega seotud. On seikluslikkust, põnevust ja loomulikult telgis ööbimist ehk metsaelu, lisaks esmaabi, orienteerumist ja lõkke tegemise oskuse õpet ning palju muud, mis arendab meeskondlikku koostööd ja ka sotsiaalset suhtlemist.

Minul avanes võimalus minna noortejuhi koolitusele Sakala malevasse. Toredad koolitajad, vahvad mängud, põnevad vestlused ning vabatahtlike noortejuhtide kogemused ja videod enda tegevustest andsid julgust ja motivatsiooni proovida kirjutada enda elu esimene projekt IHP-sse.

image001

Tulesädeme rühma rühmavanem Magdalena

Koos Rannu Pere- ja Noortekeskuse juhataja Maretiga sai arutletud ning veelkord Kodutütarde järkude nõuded üle vaadatud ja siis tekkiski mõte minna Narva, koostada üks kultuuriprogramm koos seiklusmatka ja sõprusskohtumisega Narva malevas ning tutvuda kohalike vaatamisväärsustega. Noortejuhi kursusel kohtusin Vladislaviga, noore ja entusiastliku Narva Noorkotkaste rühma juhiga ning kõigepealt kirjutasingi talle e-maili. Suurepärane oli see, et sain kohe positiivse vastuse, et jaa, suurepärane mõte ning öömajaks pakuti Narva malevkonna maja. Vahetasime infot ja Vladislav pakkus, et tutvustab meile oma noortega Narva vaatamisväärsusi ja põnevaid kohti hea meelega.

Mõtlesime Maretiga, et võiks siis juba kaks ööd Narva malevas koha peal veeta, et saaksime rohkem Narvaga tutvuda, lisaks ka sealse Noorkotkaste ja Kodutütarde rühma noortega, kes vapralt eesti keeleski suhtlesid. 🙂

Võtsin ette Google Mapsi ja hakkasin mõtteid kilomeetritesse ja aja planeerimisse arvestama ning plaani kokku panema, arvestades ikka järkudega seotut. Otsisin inimesi, kes pakuvad hariduslikke seiklusmatku ja leidsin Adrenaator grupi, kes täpselt sobis meie mõtetega. Programmi kuulus kaevandusmuuseumi külastus, orienteerumisega seiklusmatk maastikul, metsas lõkkel supi valmistamine ja lõpuks retk Aidu karjääris, kus varasemalt kaevandati põlevkivi.

Tutvusime kaevandamise tulemusel tekkinud tehismaastikuga ja saime aimu, kui palju kompleksi praegu aktiivse puhkuse paigana kasutatakse. Seiklus oli vägev, täis põnevust ja mitmeid õpimomente, mille kohta õhtuti teadmiste kinnitamiseks viktoriine läbi viisime. Narva linnus, Victoria Bastion, Narva Jõepromenaad, Narva-Jõesuu, lisaks mitmed mälestusmärgid ja Narva malevkonna sõbralikkus ja lahke vastuvõtt avaldasid muljet.

Kolmandal tagasitulekupäeval sai tegeletud rahuliku loovtegevusega Avinurme Puiduaidas. Igaüks punus endale männilaastudest korvi ja maandas ennast käelise tegevusega. Esimene Isamaalise haridusprogrammi projekt sai läbi viidud edukalt. 🙂

Rannu Noorkotkaste juht Aire Tamm ja Rannu Kodutütarde juht Maret Kalnitski ning meie bussijuht Aleksander Kalnitski, olen teile tänulik igasuguse toe ja abi eest!

Väga tänulik olen ka Vladislav Egletile suurepärase vastuvõtu, sõbralikkuse ja kohapealsete vaatamisväärsuste tutvustamise eest, sealhulgas ka Narva noorsootöötajatele, kes meiega koos olemiseks aja võtsid ja lahkelt ning avatult eesti keeles suhtlesid! Narva Kolledž avaldas paljudele muljet, mõni noor mõtles tulevikus sinna õppimagi minna. Soovitan minna Narva ja tutvuda Vladislav Egletiga, kes on sealne Noorkotkaste juht ja õpib ka noorsootöötajaks ning on koostööst huvitatud.

Tänan Isamaalise haridusprogrammi juhti Julia Siimbergi, ringkonnavanemat Kristel Altsaart ja noorteinstruktorit Kärol Mõttust, kes toetasid enda nõusolekuga ja igakülgse abiga IHP projekti ellu viimist! Aitäh meie tublidele noortele, kellega koos on alati tore tegutseda! Tänan kaitseliidu organisatsioone, kõiki tegevuste korraldajaid, fotograafe, informatiivsete linkide autoreid, noorsootöötajaid!

image002

Osalejate ühispilt

https://www.aidu.ee/minevik/

http://narvamuuseum.ee/est/ajalugu/narva-linnus-2/

http://bastion.narva.ee/et/victoria/

http://idaviru.ee/narva-joepromenaad-2/

http://alutaguse.kaitseliit.ee/et/narva-malevkond

Armastusega

Rannu Kodutütarde rühm Tulesädeme rühmavanem Magdalena

#kodutütred #noorkotkad #tulesäde #kultuurilaagernarvas #rannunoored #seiklusmatk #isamaalineharidusprogramm #tartumaa

Uus aasta algas kultuurselt

2018. aasta alguses toimus kultuurirühma vaheajalaager, kus lisaks kõigele valmistuti ka Kodutütarde aastapäeva aktusel esinemiseks. Mõned muljed erinevatelt osalejatelt ka meile kõigile tutvumiseks. 

Hele-Mai Viltrop:

Laager oli väga väga vahva. Maitsva söögi ja imeliste inimestega möödusid kaks päeva väga ruttu. Lasteaias ohutushoiu töötoa läbiviimine sujus kenasti. Lapsed tegid väga hästi kaasa ja meil endal oli ka väga lõbus. Saime teada, kui suur on meie selleaastane ökoloogiline jalajälg ning kinkekoti ja rosetti tegemine on ka nüüd käe sees. Kõik oli super. Uued kogemused ja tegevused tegid päevad sisukaks. Nüüd jääb oodata ainult järgmist laagrit.

meisterdamine2

Heategevuslik meisterdamine ja taaskasutus korraga. Pildi autor: Marili Kirs

Maileen Muttik:

Laager oli tõesti väga tore, igas mõttes. Saime palju uusi ja huvitavaid teadmisi ökoloogilise jalajälje kohta, õppisime kuidas täitsa ise imeilusat kinkekotti valmistada ja palju muud vahvat. Lisaks kõigele muule saime valmistada ette ja hiljem ka läbi viia super laheda ohutuse teemalise töötoa lasteaias. Kuna ma polnud sellel teemal kunagi ise õpetanud, oli see minu jaoks uus ja väga põnev katsumus, mis läks väga väga hästi ja ma olen kindlasti seda nõus uuesti tegema! Laagrist lahkuda oli lausa kurb, sest seltskond oli super meeldiv ning sain ka uue sõbranna!

IMG_20180103_164356

Selliste makettide abil viidi läbi ohutushoiu töötuba. Pildi autor: Liisa Margareta Torpats.

Marlene Leopard (Sassi lasteaia õpetaja):

Liblikate rühma külastasid kodutütred, kes pärast oma tutvustamist moodustasid lastest 3-4-liikmelised meeskonnad. Nad rääkisid lastega turvalisusest ja ohutusest. Kodutütardel olid kaasas kodude maketid, mis olid lastele väga põnevad uurida. Lapsed tõid tagasisidena välja toredad mängud, situatsioonide läbimängimised, mida kodutütred tegid (telefonikõne päästeteenistusega, kiirabiga; Õige ja Vale mäng). Mõnele lapsele olid väga hästi meelde jäänud näiteks täpsed numbrid meetrites, kui kaugel mingi tulease võib majast olla (grill, lõke). Laste meelest olid tegevused toredad. Ka õpetajate meelest olid tegevused hästi läbi mõeldud, sisukad ning vastasid laste eale. Tore oli see, et rühma sai jagada mitmeks meeskonnaks (viieks) ning nii oli lastel rohkem võimalust ise rääkida. Meeskonnas oli kaks kodutütart, kes teineteist täiendasid. Meeldis see, et kodutütred olid julged ning innustasid lapsi küsimustega kaasa rääkima. Kodutütred olid hästi sõbralikud ning avatud.

Kadi Kass:

Rõõmustan, et kõik laagriks püstitatud eesmärgid said täidetud ja tõtt-öelda mõned isegi ületatud –  täpsemalt ohutushoiu töötoa läbiviimine Sassi lasteaias läks tõesti väga hästi,  Olen väga uhke Eliise, Hele-Mai, Isabella, Kaja, Liisa Margareta, Maileeni, Marili, Regina ning Selene üle nii uhke! See projekt oli täiesti uus väljakutse kodutütardele ning ühtlasi väga hea koostöökoht Naiskodukaitsega. Kuna tegevus on suunatud avalikkusele, siis avanes selle töötoa läbiviimisega ka võimalus kodutütarde organisatsiooni tutvustamiseks – mitu kärbest ühe hoobiga!

 

ETV uus saatesari Värvimuusika

2017. aasta lõpetuseks osalesid tublid Tartu ringkonna kodutütred koos noorteinstruktori Kärol Mõttusega 7.detsembril Tallinnas, Eesti Rahvusringhäälingu telemajas ETV uue muusikalise mälumängu Värvimuusika salvestusel. Noortel oli au olla uue meeleoluka saatesarja kõige esimese osa publikuks. Saate jooksul lähevad vastamisi kaks Eesti tuntud bändi või muusikut koos oma bändidega ning kümne vooru vältel pannakse proovile oma muusikalised teadmised just Eesti muusika kohta. 
Loosiõnne tahtel said tüdrukud istuda nii Tanel Padari kui ka Karl-Erik Taukari tiimis ning neile tulihingeliselt kaasa elada. Melu oli suurepärane ning saime olla tunnistajateks, kuidas avasaade sõbralikult viiki jäi. 

Saade “Värvimuusika” on ETV ekraanil reedeti kell 20.00. Kes soovib, saab saate esimest osa vaadata siit! 🙂
untitled-DSC_7054.jpg

Tartu ringkonna noored koos Karl-Erik Taukariga. Foto autor: Remo Tõnismäe

Igati korda läinud järgulaager

IMG_5163

Kõik vahvad laagrilised

Novembrikuu esimesel nädalavahetusel toimus Tartus neljanda järgu sooritamisele suunatud järgulaager, kuhu kutsuti osalejaid üle terve ringkonna. Esimesel päeval toimusid erinevad õppepunktid. Laagrilised said näiteks laulda ning laulusõnu õppida, rividrilli harjutada, korrata teadmisi looduspunktis ja praktiseerida sõlmede tegemist. Õhtul toimus konkurssi vormis isetegevus, kus sai näha erinevaid plakateid ning näidendeid. Pärast seda sai vastavalt soovile vaadata filmi või stendilt veel järgu nõudeid korrata. Järgmist päeva alustasime hommikuvõimlemisega ning oligi kätte jõudnud laagri

 kõige tähtsam hetk – järgukatsete sooritamine, pärast mida toimus mõnus sügisene matkamäng. Laagri lõpetas traditsiooniline lõpurivistus, kus kõik osalejad said hea uudise osaliseks –  kõik noored, kes järku kirjutasid, selle ka  sooritasid. Järgulaager toimub uuesti märtsikuus.

IMG_5189

Traditsiooniline kodutütarde koogi valmistamine

IMG_5207

Tubli tööga välja teenitud järgutunnistuste kätte saamine

Kultuurirühma laager ja Naiskodukaitse aastapäev

Septembri keskel toimus kultuurirühma vahva laager saamaks uusi teadmisi ning täiendamaks oma kingitust Naiskodukaitse Tartu ringkonnale. Jagame teiega laagriliste muljeid. 🙂
ryhmavanemaga_poseerimas.JPG

Tartu ringkonna kultuurigrupi liikmed koos oma juhi Kadi Kassiga

Liisa Margareta Torpats:
15.—16. septembril toimus Leholas kultuurigrupi rühmalaager, mille käigus saime endid arendada nii mõneski valdkonnas. Näiteks orienteerumises, kus pidime liikuma läbi Tartu linna järgides antud punkte ja seal ülesandeid lahendama. Punkte oli 10 ja läbimiseks kulus umbes 2h. Lisaks harjutasime NKK aktuse esinemiseks. Järgmisel päeval olime juba varakult üleval ja valmis liikuma Riia 12 poole, kus võtsime osa konverentsist ,,Naised 21.sajandi ühiskonnas”. Seal saime samuti juurde uusi teadmisi. Pärast konverentsi panime vormid selga ja mõtlesime veel viimast korda endamisi sõnad läbi. Ja oligi aeg lavale minna. Esinesime lühifilmiga, kus küsisime tänaval inimestelt erinevaid NKK puudutavaid küsimusi, näiteks ,,Kes on naiskodukaitsja?”, vastuseid oli seinast seina. Esinemine läks täitsa hästi. Pärast kontserti suundusime õppeklassi, kus rääkisime tervislikust toitumisest ja koostasime tervisliku ja maitsva laagri menüü ning jagasime muljeid laagrist. Mulle meeldis laager väga.
Regina Karise:
15 september kogunesime kultuurigrupiga Lehole õppehoonesse. Sinna jätsime oma varustuse ja edasi alustasime kultuurilise orienteerumisega. Kuigi vihma kallas, olime ikkagi lõbusad. Käisime erinevate Tartu kultuuriliselt tähtsate kohtade juures, näiteks Miina Härma Gümnaasiumi, Vanemuise teatri ja paljude teiste põnevate paikade juures. Iga koha lähedal oli ka mõni tore ülesanne.

Tagasi Leholasse jõudes olime läbi märjad. Sõime sooja sööki, harjutasime homset esinemist ja sättisime end magama. Tõsi, magama jõudsime alles hilja öösel.

16.septembri hommikul sõime pannkooke ja kõndisime Kaitseväe Ühendatud õppeasutusse, kus kuulasime konverentsi naiste õigustest. Kella kahe ajal algas NKK aastapäeva aktus. Esitlesime ka meie tehtud kingitust, milleks oli video, kus küsisime erinevate inimeste käest küsimusi Naiskodukaitse kohta. Meie kingitus võeti rõõmuga vastu. Laagri lõpetasime väikese pikniku ja järgmise laagri menüü arutamisega.

Hele-Mai Viltrop:
Kultuurigrupi laager oli väga tore. Vaatamata vihmasele ilmale oli meeleolu üleval ja tuju hea. Söök maitses suurepäraselt ja seltskond oli parim. Instruktorid olid heatujulised ja alati meie jaoks olemas.NKK aastapäeva jaoks harjutamine kulges lõbustalt vahva naeru saatel. Uni oli magus ja hommikusöök maitsev.
Enne esinemist oli närv suur, aga tore oli näha naeratusi naiskodukaitsjate suul, kui nad videot nägid. Olime vormis väga ilusad ja samuti olid äärmiselt kaunid ka naiskodukaitsjad ning kõik teised vormis olijad.Laager oli väga tore ja positiivselt meelestatud. Olen kõigile siiralt tänulik.
Kadi Kass
Kultuurirühma juht

Suurlaager – suve oodatuim laager

IMG_1534

Nii lõbusate emotsioonidega lahkutigi laagrist, järgmise korrani!

Suurlaager – see on laager, kus saavad kord aastas kokku kõikide malevate ja ringkondade poisid ja tüdrukud, et ühiselt neli lõbusat suvepäeva veeta ning väljateenitud puhkust nautida. Tegemist on suurima Kodutütarde ja Noorte Kotkaste ühise sündmusega, mida sel aastal oli au korraldada meil, Tartu maleval ja Tartu ringkonnal, kes viimati korraldas suurlaagrit just täpselt 15 aastat tagasi. Ettevalmistusprotsess algas juba jaanuaris ning sellest hetkest alates töötasid mõlemad juhatused ühtse tiimina ning ühise pingutusena sooviti korraldada üks mõnusalt meeldejääv suurlaager.

Ligikaudu 60 korraldajat tegid võimalikuks selle, et üle 300 lapse saaksid osa üle ootuste toredast suurlaagrist. Ja nii ka läks, ilmast hoolimata oli näha vaid naerusuid ning ka need, kes algul mõnes tegevuspunktis veidi kõhklesid, oli pärast positiivselt meelestatud ning uute ootustes.

Kuna pilt ütleb rohkem, kui 1000 sõna, siis pikemat juttu ei tee ning laseme piltidel enda eest rääkida:

Laagrileht

Aktuaalse Kaamera uudislõik Skautide ja Kodutütarde/Noorte Kotkaste suurlaagritest

Tartu Postimehe galerii tegevuspunktidest

Suurlaagri pildid

Playbacki pildid ja videod

Suur suur aitäh kõigile asjaosalistele ning sellega paneb Tartu oma suurlaagrile punkti, meie kord saab olema taas 15 aasta pärast!

Tartu kodutütar

Muljed 2017. aasta maakaitsepäevast Raadil

dreamteam.jpg

“Dream team” /Monika Ristisaar/

23. juuni tähistatav maakaitsepäev on Kaitseliidu jaoks alati oluline päev. Sel aastal toimus Tartumaa maakaitsepäev Eesti Rahva Muuseumi juures Raadil eriti suurejooneliselt ning Kaitseliit näitas seal taas oma mitmekülgset nägu ning erinevaid tegevusvaldkondi. Ürituse õnnestumiseks andsid oma panuse ka kodutütred, kes lõid pidupäeva meeleolu nii õhupallide jagamise kui näomaalingute tegemise, loteriimüügi ning kiivrisse täpsusviske juures.
Tublid tüdrukud, kes pika päeva jooksul platsil ilusasti silma paistsid, olid Liisa Margareta Torpats Sinise Aara rühmast, Maileen Muttik, Hele-Mai Viltrop, Eliise Lõhmus Arabella rühmast ja Regina Karise Opossumite rühmast, kes kõik kuuluvad kultuurigruppi. Lisaks Marie-Elise Poom, Kertu Kirriland ja Merlina Pajuste Puhja rühmast ning Kristel Karise Vara rühmast.
t66hoos

Noored tööhoos. /Monika Ristisaar/

Seekord otsustasid noored jagada meiega maakaitsepäevast oma muljeid ja kogemusi:

Liisa-Margareta Torpats:
Olin maakaitsepäeval esimest korda. Kõik ootused said täidetud.
Maakaitsepäeval tegelesin peamiselt lastele näomaalingute tegemisega, kuid sain ka jagada õhupalle ja Eesti lippe.
Mulle meeldis maakaitsepäev väga.
Kindlasti sooviks ka järgmisel aastal seal abiks olla ja soovitan seda ka teistele, see on hea võimalus suhelda paljude inimestega ja alati on ju hea tunne kui saad jälle kodutütarde vormi selga panna 🙂
naomaaling

Liisa – Margareta näomaalinguid tegemas. /Eveliis Padar/

Maileen Muttik:
Maakaitsepäeval tegelesin mina kõige rohkem õhupallide täitmise ja jagamisega. Mulle väga meeldis seda teha,  sai inimestega suhelda. Näha oli, et lapsed rõõmustasid kui said kas Kaitseliidu, Kodutütrarde, Noorkotkaste või Naiskodukaitse õhupalli. Kuna õhupallid olid eri värvides oli see veel vahvam, sest nad kõik said endale sobiva värvi valida!
Maakaitsepäeval on alati tegemist kõigile! Nii kõige väiksemate kuni juba päris eakateni välja! Vaatamist ja tegemist jagub.
Olen juba ühe korra käinud ja kindlasti, kui võimalik, tulen ka järgmistele maakaitsepäevadele!
DSCF9877 (2)

Tere, sooviks tellida mitu kasti õhupalle, sest meil saavad need kohe otsa! /Hele-Mai Viltrop/

Hele-Mai Viltrop:

Maakaitsepäev algas minu jaoks vara. Tulin hommikul koos õega varem, et veel asju paika sättida. Aitasin õde natuke info edastamisel ja mõne asja kohale viimisel. Kui saabus meie juhendaja Kadi Kass, siis hakkasin koos teiste kodutütardega õhupalle täitma. Õppisime töö kiirelt ära ja kõik ladus sujuvalt. Kui õhupalle oli juba palju ja maakaitsepäev alanud, siis hakkasime neid laiali jagama. Inimestega suheldes oli mul hea meel näha nende silmis seda rõõmu, sellest päevast ja üritusest. Õhupallide jagamise vahelt käisime ka söömas, kus meile pakutud supp oli tühjale kõhule parim asi, mida soovida. Hiljem vaatasime ka näidislahingut, mis vaimustas meid väga. Kohtasin ka paari tuttavat ja vahetasin nendega paar sõna. Kogu üritus oli väga vahva ja tore ning nautisin seda täiel rinna.
DSCF9719

Liisa – Margareta ja Hele – Mai Kaitseliidu tehnikaga tutvust tegemas /Kadi Kass/

Noorte muljed kogus kokku

Kadi Kass

Kultuurigrupi juht

Nõo rühma lemmiktraditsioon ehk suvi algab Grilliumiga

Juba kolmandat suve järjest osalesid Nõo kodutütred Grilliumil – koolinoorte meistrivõistlustel grillimises. Tegemist on kindlasti aasta ühe oodatuima sündmusega, mille planeerimist alustame varakult. Grillium on meie jaoks ideaalne võimalus ühiselt planeerida, võistelda, kokata, aega veeta, sööki nautida, päikest saada ja loomulikult koristada.

Võistlus toimub igal aastal Pärnus, seega algas meie jaoks sõit juba pool seitse. Ilmselt seetõttu on sõit Grilliumile alati nii vaikne – kõik magavad. Kohale jõudes pakkisime asjad lahti, seadsime püsti oma võistlusplatsi ning asusime hoole ja kiiruga marinaade valmistama.

Kokku tuli võistelda neljas voorus: searibi küpsetamine, kanafilee küpsetamine, Rakvere üllatusvoor (küpsetatav liha selgub kohapeal, sel aastal oli selleks sea välisfilee) ja kaupmehe fantaasiavoor, kus võib grillida absoluutselt kõike.Screen Shot 2017-07-05 at 20.49.25

Ribile valmistasime oma kuulsat ja armastatud mustika mop-kastet, millega eelmisel aastal saavutasime teise koha. Kana marineerisime vürtsikas apelsinimarinaadis ning sea välisfileed mustikamarinaadis. Meie lemmik oli-on-ja-jääb kindlasti ribi mustika mop’is, see on meie rühma reliikvia! Fantaasiavoorus otsustasime sel aastal küpsetada täidetud rukkileiba.

18953312_1795891267094053_1115804079670494640_o

Fantaasiavoorus grillitud täidetud rukkileib

Päev oli igati meeleolukas, põnevust ja pinget pakkuv, parasjagu naljakas ja õpetlik. Nende kolme aasta jooksul oleme omandanud nii palju uusi nippe ja grillitõdesid, millest meil enne õrna aimugi polnud. Lisaks toidualastele teadmistele on Grillium meile õpetanud ja õpetas ka sel aastal, kui meie prooviribi täielikult söestus: see, et miski esimesel korral ei õnnestu, ei tähenda, et uuesti proovides, ei võiks välja tulla midagi imelist.

Soovime, et kõik rühmad leiaksid endale oma erilise traditsiooni, mida ärevusega oodata ja mis teeks nende rühmast just nende rühma. Meie oleme oma nišši Grilliumi näol leidnud ja ootame juba kannatamatult järgmist aastat.

Christina Värno

Nõo rühma rühmajuht

Sinililleline heategevus – ja koostöökuu

Juba teist aastat on Tartu ringkonna kodutütred kultuurigrupi eestvõttel seadnud endale eesmärgiks lüüa aktiivselt kaasa heategevuses. Aprillis kogu Eestis toimunud heategevuskampaaniat Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ning nende lähedaste toetuseks viib ellu MTÜ Eesti Vigastatud VõitIejate Ühing koostöös Naiskodukaitsega. Kuna see aasta kulgeb kodutütardel koostöö tähe all, siis on eriti sümboolne, et naiskodukaitsjate kõrval toimetasid ka tänavu sinillillemüügiga tublid kodutütred. Nii et kui 6. aprillil, kampaania avaüritusel Tartu Raekoja platsil kaitseliitlased, tudengid ja Kõrgema Sõjakooli kadetid sümboolset inim-sinilill moodustasid, olid just kodutütred Liisa-Margareta, Liisi, Maileen ja Grete selle kauniks siniseks keskpunktiks.

sinilill_raekoja-platsil.jpg

6.aprilli avaüritusel moodustatud inim-sinilill

8. aprillil olime väljas Lõunakeskuses toimunud Tartu maleva üritusel Laiguline laupäev. Kodutütred Hele-Mai, Liisa-Margareta, Maileen ja Liisi aitasid nii sinililli müüa kui ka rõõmustasid lapsevanemaid sellega, et joonistasid lastele sini-must-valgeid näomaalinguid. Kuna õige kodutütar ei jäta aga kunagi kasutamata võimalust ise targemaks ja osavamaks saada, siis käidi ka esmaabinurgas Andreseks ristitud nuku (meessoost Anneke) elustamist harjutamas.

laigulisel_laupaeval.jpg

Kultuurigrupi noored näomaalingute laua juures

kt_laigulisel_laup

Andrese elustamine Laigulisel laupäeval

9. aprillil toimus Tartus sinilillejooks. Juba hommikul, paar tundi enne jooksu algust olid platsis külma trotsivad kodutütred – Hele-Mai Viltrop, Liisa-Margareta Torpats, Maileen Muttik, Grete Kull, Ana-Claudya Stamm, Kaisa Lemsalu, Heliis Tobber, Victoria Veresoo, Agnes Kuura ja Johanna Lellep.

Tüdrukud müüsid nii jooksjatele kui ka lihtsalt Raekoja platsil jalutanud huvilistele nii palju sinililli, et käepaelad said otsa ja ka sinililli tuli korraldustelgis aina juurde toomas käia. Tulesäde rühma kodutütar Heliis koos õega sai oma osavate näppudega olla kasulik ka registreerimistelgi juures.

Sinilille üritused Tartus lõpetas Supilinna laadapäev, kus Liisa-Margareta rahetormi trotsides vapralt sinililli müüs. 

sinilillejooksul.jpg

Sinilillejooksul sinililli müümas

sinilillejooksul_ilma_vormita

Sinilillede müük Sinilille jooksul

supilinnapaevad

Sinilillede müük Supilinna päevadel

Inimesi huvitab ikka, kui palju siis raha koguti. Üldse koguti Tartus sinilillekampaaniaga u 6000 eurot ja kogu Eestis u 75000 eurot. Me ei lugenud eraldi, mitu sinilille keegi kodutütardest müüs, sest kõige olulisem oli kohalolek ja oma panuse andmine. Nii nagu ütles ka ise ühe sinilille meisterdanud Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid: “Näitame, kuidas me oma Eestist hoolime. Oma inimestest hoolime. Oma veteranidest lugu peame. Oma riiki kaitsta tahame. Seda kõike saab teha vaid mõne õiega. Imelihtne – ja nii imeline. Iga sinililleõis loeb!” Aitäh kõigile kodutütardele, kes oma aega ja energiat panustasid!

Koostöö Kaitseliidu sees nii õppustel kui taolistes heategevuskampaaniates näitab meie organisatsiooni mitmekesisust – seda, et siin on nii lapsed, naised kui mehed; oleme vajadusel kas laigulised või pidurüüs ja valmis isamaad kaitsma kas jõuga või hoopis heategevusega, toetades nõrgemaid.

Sinilille kampaani avaüritus

Sinililleliste koostöötervitustega!

Kadi Kass
KT kultuurigrupi juht
55690948